OTVORENO PISMO VLADI RH

   ZBOR BRANITELJSKIH UDRUGA

                B J E L O V A R

                                                           O T V O R E N O   P I S M O

                                             V L A D I   R E P U B L I K E   H R V A T S K E

                                                                                           n/r premjeru, g. Zoranu Milanoviću

Poštovani!

Ovo obraćanje Vašem visokom naslovu potaknuto je medijskim najavama u kojima Vi, ili netko drugi iz Vašeg političkog okružja, kategorično, u okviru nakane konsolidacije državnog proračuna, najavljujete snižavanje mirovina stečenih po posebnim propisima većih od određenog iznosa. Razvidno je da pri tome mislite i na mirovine hrvatskih branitelja, uključivo i mirovine invalida Domovinskog rata.

Mi, branitelji uključeni u Zbor braniteljskih udruga Bjelovar, nalazimo za potrebno obratiti Vam se osobno, a istovremeno i najširoj hrvatskoj javnosti, uz upozorenje na neke od notornih činjenica koje će Vam pomoći da ne donesete odluku čije posljedice mogu nanijeti štetu koja će višestruko nadmašiti iznose koje namjeravate ustegnuti na naš teret.

Ponajprije, valja imati na umu da su naše prijašnje vlade već višekratno posezale za umanjenjem braniteljskih stečenih materijalnih prava. Učinci su bili gotovo 50%-tno otežavanje rješavanja životnih problema u braniteljskom korpusu stanovništva. Upravo toliko iznosi umanjenje materijalnih primanja umirovljenih invalida Domovinskog rata do danas. Ovdje se misli na smanjivanje mirovina i ukidanje većeg dijela poreznih olakšica.

Iz navedenog su proistekli brojni bankarski krediti koje su oštećeni podizali da bi školovali djecu, pokušavali se sami stambeno zbrinuti, plaćali uvećane troškove liječenja… Mnogi od nas koji smo ikako mogli riješiti svoje stambeno zbrinjavanje, rješavali smo to uz gotovo nikakvu potporu države, iako smo na nju imali pravo po zakonu. Nismo htjeli ugroziti one koji su u još goroj situaciji nego mi. Pouzdavali smo se u svoja „pristojna“ primanja, a kao moralni građani Hrvatske bili smo izrazito senzibilizirani za solidarno ponašanje. Čast nam je bila odricati se u korist slabijih. Ipak, naše financijske obveze još uvijek debelo nadmašuju podnošljivi postotak naših primanja. Svako snižavanje naših mirovina sve nas više vodi ovrhama, beskućništvu i prosjačenju.

Osjećaj poniženja koji sve to prati nepodnošljiv je za one koji su podnijeli veći dio tereta opstanka samostalne Hrvatske u ratnim vremenima.

Istovremeno, propisi su nam, u vrijeme kada smo bili pripadnici oružanih snaga, zabranjivali bilo kakav politički angažman, čak i svako javno istupanje. Samo smo djelomično bili svjesni unutarnjepolitičkih

 procesa koji se odvijaju. Činjenica da smo ostali bez svojih radnih mjesta i da je materijalni temelj gospodarstva upropašten, punom snagom nas je pogodila kad smo postali umirovljenici i socijalno-politički marginalci. Treba pripomenuti da su mnogi od nas umirovljeni preko noći, „brzinskim“ uredbama, protiv svoje volje.  Naša „pristojna“ mirovinska primanja motivirala su nas da pokušamo napraviti sve ono što nismo mogli kada nas nije bilo kod kuće.

Iz toga su, opet, proizašli problemi socijalne reintegracije, stradavanje od kanibalskog ultraliberalizma u gospodarstvu i politici, razočaranja u sustav koji se izrodio u nešto što mi branitelji nismo mogli predvidjeti dok smo branili Domovinu… Već više od desetljeća nesposobna državna vodstva svoje neuspjehe opravdavaju nemogućnošću povećanja učinkovitosti okradene države. I opet, poziv nama da podnesemo teret…

Mnogi, svjesni da su stvarno podnijeli najveći teret za Hrvatsku, nakon stalnih novih podmetanja pleća, podižu ruku na sebe… Mnogi bi uradili isto da nisu potrebni svojim najbližima. Oni pokušavaju prosvjedovati, uglavnom neuspješno. Razlog tome je što ih oni, koji su u tom trenutku na vlasti, proglašavaju produženom rukom i sluganima oporbe. Demagogije uspijevaju, a najvitalniji dio Hrvatske sanja da dosegne razinu uvažavanja i uspješnosti koju imaju afirmirane navijačke skupine naših nogometnih klubova.

Uz nadu da je ova previše opsežna elaboracija bila dovoljno jasna, poštovanoj Vladi RH poručujemo da se kategorično protivimo smanjivanju mirovina stečenih po Zakonu o braniteljima iz Domovinskog rata i Zakonu o služenju u oružanim snagama RH.

Nadalje, držimo da su sve nedaće u Hrvatskoj uzrokovale nesposobne političke elite, bez obzira kojim su političkim strankama pripadale ili pripadaju. Ne želimo biti suodgovorni s njima, jer mi smo, za razliku od njih svoju zadaću vrlo uspješno odradili iako se to većini političara, pa i dijelu naroda, činilo nemogućim.

Vladu RH doživljavamo kao svoju i želimo da uspije u svojoj misiji upravljanja državom u cilju boljitka svih njenih građana. Ipak, ukoliko se ne trgnete, bojimo se da ćemo i Vas ali i sve ostale koji manipuliraju narodom, proždirući materijalnu supstancu gospodarstva i nacionalnog bogatstva, morati pozvati na stvarnu odgovornost. Priznajte da je materijalna strana življenja naroda uvijek bila u rukama političara, bez obzira kojoj stranačkoj opciji pripadaju, a da taj isti narod nije zaslužio ovo beznađe kojim nam svakodnevno ispirete mozgove. Vratite narodu ukradeno i imat ćete punu državnu blagajnu. Za državu koja mijenja Ustav i zakone češće nego ljetno i zimsko vrijeme, zakonski okvir za sankcioniranje onoga što je višekratno utvrdila državna revizija ne bi trebao predstavljati neki problem.

S druge strane, mi se možemo i odreći svih braniteljskih prava, pa i prava na život, ali tek kad vidimo da se politika odrekla lopova i nesposobnjakovića u svojim redovima. Do tada mi, branitelji, ne želimo svako jutro slušati vijesti da čujemo što će nam se sve oduzeti da bi politička elita mogla preko naših leđa učiti kako se upravlja državom.

S poštovanjem!

                                                                                                                    Predsjednik Zbora

                                                                                                                   Dragutin Novaković

Crtica | Objavljeno by | Ostavi komentar

VETERANI MIRA – PREVENCIJA SUICIDA -VIDEO

Zainteresirani mogu u donjem linku pogledati isječak iz HTV-ove emisije “Veterani mira” vezano za temu sa predavanja “Prevencija suicida” i o radu naše udruge na uređenju objekta u krugu bjelovarske Opće bolnice za potrebe liječenja PTSP-ovaca.

https://docs.google.com/file/d/0Bzy00MbeuVxYUi02YmpjVTFjb1U/edit?pli=1

Pozdrav.

Crtica | Objavljeno by | Ostavi komentar

ŠTO JE PTSP ?

 

Posvetimo više pažnje i razumijevanja bližnjima

– nauči što je PTSP –

 

ptsp_desktop12

 

PTSP se javlja kod dijela osoba nakon tzv. stresogenog događaja. Stresogeni događaj je definiran kao iznimno jaka ugroženost katastrofične prirode koja može dovesti do sveprožimajuće ugroženosti u gotovo svakog. Važno je istaći da PTSP nije odraz povišene psihičke labilnosti ili odraz neke psihičke bolesti, PTSP može razviti svaka psihički zdrava i stabilna osoba. Ipak, predisponirajući faktori mogu sniziti prag za razvoj simptoma, pa je opravdano govoriti o individualnoj predispoziciji i intenzitetu stresogenog događaja (ili subjektivnom doživljaju intenziteta stresogenog događaja) kao interakciji odgovornoj za razvoj PTSP-a, čemu se kao treći faktor pridružuje podrška okoline nakon traume. Pojam traumatizacije se odnosi na proces, trauma na rezultat tog procesa. Komorbiditeti su najčešće depresija, anksiozni i somatoformni poremećaji kao i zloupotreba psihoaktivnih supstanci i alkohola. Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) vezan je uz različit psihički i tjelesni komorbiditet. Kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzroci smrti, važan javnozdravstveni problem te čine značajan dio troškova zdravstvene zaštite.

Kod bolesnika s PTSP-om povišen je lipidni status i incidencija kardiovaskularnih bolesti. Lipidni status marker je kardiovaskularnog rizika, a stres je važan rizični čimbenik u tom procesu. Novija istraživanja ističu homocistein i antitijela na oksidirani LDL (oLAB) i njihovu ulogu u Alzheimerovoj bolesti, shizofreniji, oscilacijama raspoloženja, depresiji, smetnjama koncentracije i oštećenju pamćenja. Neurogeneza hipokampusa kod odraslih važna je u procesu učenja i memorije. Dokazana je povezanost volumena hipokampusa i promjena u lipidnom statusu. Naša preliminarna istraživanja pokazala su postojanje razlika u koncentraciji homocisteina i oLAB-a ispitanika s ratnim PTSP-om u odnosu na ispitanike s ratnom traumom bez PTSP. Ponekad je bolest tako teška da bolesnik ima i simptome psihoze, pri čemu nalazimo paranoidne stavove, misaonu disocijaciju pa čak i halucinacije. Skloni smo zaključiti da se takvi oblici pojavljuju u osoba koje otprije nose psihotičnu predispoziciju. Kao posljedica traumatskih iskustava uz PTSP pojavljuju se i druge dijagnoze. Tada je riječ o tzv. komorbiditetu. Najčešće komorbiditetne bolesti, uz PTSP su: depresivni poremećaj, demencija, alkoholizam i poremećaj osobnosti. U skupini bivših ratnih zarobljenika, uz PTSP su se kao komorbiditetne dijagnoze najčešće pojavljivale depresija i sindrom demencije, u skupini boraca – ratnih veterana bile su to dijagnoze poremećaja osobnosti, alkoholizam i depresija, a u skupini žena prognanica dijagnoze depresija i somatizacijski poremećaj.

Crtica | Objavljeno by | Ostavi komentar

POZIVNICA NA TRIBINU

POZIVNICA NA TRIBINU

 

 

Štovani,

 

Pozivamo Vas kao dragog nam gosta na tribinu koja će se održati 12.12.2013. godine sa početkom u 17 sati, u prostorijama Visoke Tehničke Škole (zgrada kod Gradske Uprave), Trg Eugena Kvaternika  4.

 

 

Tema Tribine:

 

PREVENCIJA SUICIDA

ULOGA OBITELJI PRI LIJEČENJU PTSP-a

 

Predavači:              Prim. Vinko Čatipović  dr. med. sub. spec. socijalne psihijatrije,

                               Prim. mr. sc. Elvira Koič dr. med. sub. spec. socijalne psihijatrije.

 

 

 

TRIBINU ZAJEDNIČKI ORGANIZIRAJU :

 

– Udruga  PTSP  Grada Bjelovara

– Udruga Prvi Hrvatski Redarstvenik Bjelovar

 

 

 

                                                              Predsjednik udruge PTSP –a  Bjelovar

                                                                                 Željko  Nesek

Crtica | Objavljeno by | Ostavi komentar

Skupština Kluba PTSP-a Šandrovac 2013.

 

OBAVIJEST

 

 

Osobito nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da je naš Klub PTSP-a Šandrovac održao redovnu Izbornu skupštinu 23.11.2013.god. sa početkom u 18:00 sati, u mjesnom domu u Jaseniku. Nazočnima se obratio gosp. Mirko Tukerić koji je inače i vodio Izbornu skupštinu. Tukerić je uz par prigodnih riječi pohvalio rad Kluba Šandrovac. Na samoj skupštini donijeta je odluka da se Klub PTSP-a Šandrovac ne gasi kao što se o tom nedavno pisalo u lokalnim medijima. Ista nastavlja raditi po svom planu i programu, a koji je donesen na sastanku Izvršnog odbora Kluba!

Za Predsjednika Kluba PTSP-a Šandrovac jednoglasno je izabran dosadašnji predsjednik Draženko Kolarić, koji se izjasnio da je zadovoljan svojim dosadašnjim suradnicima, te se oni nisu mijenjali.

Bilo je razgovora oko najave osnivanja nove braniteljske udruge, a koja bih djelovala samo na području Općine Šandrovac i nosila bi u svom nazivu predznak svoje Općine.

Svi članovi Kluba podržavaju takvu inicijativu, te je na skupštini donijeta odluka da se podrži takva inicijativa i da se članovi Kluba PTSP-a Šandrovac aktivno uključe u rad te nove udruge kada za to dođe vrijeme, odnosno kada se osnuje.

Nazočnima se obratio Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Ivan Pleško koji je pohvalio rad našeg Kluba PTSP-a Šandrovac, te iznio da su članovi Kluba jako aktivni i pomažu svojim nesebičnim radom svim žiteljima Općine, a na taj način doprinose i samom poboljšanju življenja svih žitelja Općine Šandrovac.

Na skupštini je bio nazočan i načelnik Općine gosp. Josip Dekalić koji je također zadovoljan radom naše udruge posebice našeg Kluba koji djeluje na prostoru njegove Općine, te je iznio da će nas i dalje podržavati u našem radu. Željko Nesek obratio se nazočnima i zahvalio Općinskim vlastima na podršci jer bi bez Općine i rad Kluba bio manjeg intenziteta. Također je prenio pozdrave i ispriku zbog  ne mogučnosti odaziva bjelovarskog Gradonačelnika i Predsjednika odbora za branitelje Grada Bjelovara. Kao gosti bili su nazočni gosp. Štandar (predsjednik voćara i vinogradara Pupelica), gosp. Damir Husnjak (predsjednik ribolovne udruge Šandrovac).

Novi, stari Predsjednik gosp. Draženko Kolarić zahvalio se članovima Kluba na izraženoj podršci, zahvalio Općinskim vlastima na suradnji, te je nakon toga našim suprugama koje su prisutvovale podijelio cvijeće. Nakon skupštine zabavili smo se uz prigodni domijenak koji su organizirali sami članovi Kluba uz pomoć svojih supruga i ugodnu glazbu kojom su nas počastili naši prijatelji Kluba PTSP-a Šandrovac.

 

 

                                                                      Predsjednik udruge PTSP –a  Bjelovar

                                                                                          Željko  Nesek

IMG_8250u IMG_8251u IMG_8277u IMG_8279u IMG_8283u

Crtica | Objavljeno by | Ostavi komentar